Links

* Touchingsounds > Kankhealingconcerten en Specials;
  Martien Adriaansen en Jeannine van der Heijden
* Stembevrijding > Stembevrijding à la Eva;
  Eva Suzanne Smit
* Centrumindianenverhalen > Centrum voor Aardeverbonden Spiritualiteit;
  Josien Krosenbrink en Peter Melchers