Klankfrequenties e.d.

Klankfrequenties e.d.:

Achtergrond informatie m.b.t. klankfrequenties, hersengolven, het bewustzijn,
en het lichamelijk welbevinden:

Klankfrequenties zijn als het ware hersengolven
vertaald in geluid.
Hersengolven (worden uitgedrukt in Hz.) hebben afhankelijk van de frequentie allen hun eigen

bijzondere eigenschappen en kwaliteit.

Het helen van Lichaam en Geest door middel van woord en klank is al een zeer oude kennis en praktijk, hoewel de hedendaagse wetenschap zich er nog niet veel in heeft verdiept, zijn de eerste stappen al wel gemaakt.
En de kennis van oudsher wordt hierin tot nu toe alleen bevestigd.
Zie bijvoorbeeld de bevindingen van de Japanse arts en wetenschapper Masaru Emoto
m.b.t. water, woord en klank.


Klank en trilling heeft het vermogen om te verbinden en te harmoniseren, zowel op psychisch, emotioneel, geestelijk maar ook op fysiek niveau.
Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water en energie; in dit water ‘zweven’ ook nog allerlei mineralen, metalen en kristallen. En dit alles wordt in trilling gebracht door o.a. klank.
Als er bijvoorbeeld een orgaan energetisch niet resoneert met de rest van het lichaam is klank en
trilling in staat om die disharmonie weer op te heffen, en het betreffende orgaan weer in de juiste frequentie
met de rest van het lichaam te brengen.

Tevens is de staat van bewustzijn te vertalen naar specifieke hersengolven.
Het bewustzijn bepaalt hoe men de wereld en zichzelf waarneemt en ervaart; m.a.w. hoe kijken we tegen
alles aan, welke betekenis kennen we er aan toe, hoe gaan we er mee om, enz..

Bij de meeste mensen is bekend dat deze frequenties ‘verstoord’ of in disbalans kunnen zijn, we ervaren of vertalen dit als bijv.: ” het is zo druk in m’n hoofd, het blijft maar doorgaan ”, en ” ik zit niet zo lekker in m’n vel ”, of  ” ik heb zo’n last van mijn rug de laatste tijd ”, tot en met ernstigere aandoeningen toe.
Hersenactiviteit en gedachten, en de mate van bewustzijn hebben een grote invloed op het lichamelijk en
geestelijk welbevinden.


Diverse staten van hersengolven, hun kwaliteiten en bewustzijnsniveau’s kort weergegeven
:

* Gamma-hersengolven (30-80 Hz).
Gamma-golven staan voor een verhoogde staat van bewustzijn en zeer alert functioneren.
Ze hebben te maken met een sterke mentale activiteit zoals waarneming, oplossen van problemen en angst,
het opslaan van gegevens in het lange termijngeheugen, en het vergroten van het zelfbewustzijn.
In meditatie getrainde Tibetaanse monniken blijken in staat om zichzelf in een actieve gammastaat te brengen
door vanuit het hart zeer intense compassie te genereren die doorwerkt op de hersenen.
Het hartritme is dan aanzienlijk versneld.
Vanuit deze gammastaat kan een zogenaamde superintentie worden uitgezonden.
Gamma hersengolven worden tot nu toe alleen gemeten bij mensen in een diepe actieve meditatie,
in extase of in een hoge staat van uiterste concentratie.
Compassie blijkt in staat om de creatieve werkzaamheid van het hart zo hoog op te voeren dat er
een superintentie kan ontstaan.

* Beta hersengolven (13-30 Hz.)
Bêta-golven staan voor het normale dagbewustzijn.
In deze toestand ben je alert en is de aandacht gericht op de buitenwereld.
Er worden kritische afwegingen gemaakt, argumenten verzameld, besluiten genomen en problemen opgelost.

Met Bêta-golven kunnen je echter ook erg gespannen, nerveus en overmatig bezorgd zijn.
Een gevoel van alleen te staan.

* Alfa hersengolven (8-13 Hz).
Alfa hersengolven komen voor bij mensen vanaf het tweede jaar en geven aan dat iemand op
een ontspannen wijze alert is. Een persoon is zich van zijn/haar lichaam bewust.
Alpha-golven staan voor een ontspannen toestand waarbij je je kalm en evenwichtig voelt en
in een lichte meditatieve bewustzijnstaat.
Er vindt versneld leren plaats dankzij het feit dat er in deze toestand minder stress bestaat en
de concentratie optimaal is.
Je neemt snel informatie op, terwijl de toegang tot je geheugen verbetert.
Alfa golven zijn aanwezig tijdens het dagdromen, fantaseren en visualiseren.
Het beeldmateriaal kan pakkend zijn en de buitenwereld valt weg.
Alfa golven worden geassocieerd met bezinning, visualisatie, problemen oplossen en het bereiken
van diepere lagen van creativiteit. Je bent meer in rust.
Alpha-golven nemen toe wanneer je je ogen sluit en je meer richt op je innerlijke belevingswereld.
Alpha-golven vormen een brug tussen het bewuste en je onbewuste.

* Theta hersengolven (4-8 Hz.)
Theta hersengolven komen vaak voor bij kinderen, tijdens het doezelen, (dag)dromen en
lichte slaap.
Theta wordt geassocieerd met een trance-achtige, mentale, visuele en verbeeldende bewustzijnstaat.
Ook wordt het geassocieerd met diepe meditatie, de mentale toestand tijdens oppervlakkige slaap en
emotionele creativiteit, het volledig naar binnen gericht zijn.
In Theta kunnen zich visuele beelden voordoen en er is weinig tot geen besef van het fysieke lichaam.
Een persoon kan zijn/haar lichaam gewaarworden als een energieveld.

Het is wetenschappelijk bewezen dat 30 minuten van theta-meditatie per dag enorme verbeteringen in iemands gezondheid en welzijn kan bewerkstelligen.

* Delta hersengolven (0-4 Hz).
Delta hersengolven komen vaak voor bij baby’s. Delta-golven staan voor een diepe meditatieve staat.
Hoe dieper je slaapt, hoe langzamer je hersengolven zijn.
In een Delta-sfeer ben je je niet bewust van je omgeving of van je lichaam.

Je bereikt een staat van collectief bewustzijn. De hersenen zijn meer in balans en in harmonie.
Je bent in een hogere staat van bewustzijn.
Toch is het mogelijk om jezelf te trainen om wakker te blijven terwijl je de delta-staat bereikt en
diepere niveaus van meditatie ervaart.

In de diepste lagen van Delta zijn er geen mentale plaatjes, hier worden ze gevormd.
In de hogere lagen van Delta kun je dromen hebben waarin je als het ware “wakker” bent en
je voelt je verbonden met alles en iedereen.

Dit is het niveau waar de “dromen” profetisch van aard zijn.
De meeste beelden die op dit niveau worden waargenomen kunnen werkelijkheid worden in de materiële wereld.