Martialogie

Martialogie

is een discipline dat gebaseerd is op zowel traditionele als moderne
wijsbegeerte,
psycho-agogiek, gezondheids- en bewegingswetenschappen, en
kennis en kunde uit de Martiale Kunsten.

lotus-bloem

‘…de eeuwige Waarheid kunnen wij slechts
in de diepte
van ons eigen Wezen ervaren …’                                                                                                 Paracelsus

Een Martialoog maakt indien nodig en op verzoek gebruik van een aantal disciplines uit
de Traditionele Chinese Geneeskunde, de zogenoemde Martiale Kunsten:

* Tai-Chi Chuan is als meditatie in beweging in overeenstemming met Tao.
Overeenstemmen met Tao door middel van Tai-Chi Chuan is als tot overgave komen
naar lichaam en geest;
men voelt zich verbonden met al wat is.
Anders gezegd, door de verkregen ont-spanning/overgave, ga je beter ‘in je vel zitten’,
kun je meer afstand nemen van allerlei zaken, en ervaar je meer rust en evenwicht.

Alles mag er zijn.

* Chi Kung-oefeningen kunnen worden gegeven om lichamelijke ongemakken
te behandelen en
om een begin te maken met dat wat ‘vast zit’, los te laten en tot
ont-spannen te komen.


* Tuina is een vorm van acupressuur massage.

Gerelateerd aan de klacht worden diverse acupressuurpunten behandeld, op verschillende niveaus. Zo wordt het zelfgenezendvermogen van de mens aangesproken.

De uitgangspunten van Martialogie zijn de Natuur gaat voor de leer en
spiegelend luisteren’.

De Natuur is datgene wat de mens in essentie maakt tot wat hij is, en staat hiermee op
de eerste plaats.
Een leer, systeem of methode is slechts noodzakelijk voor het overdragen
van kennis en vaardigheden,
en staat daarmee op de tweede plaats.

Spiegelend luisteren staat voor een heldere en rustige geest die luistert naar dat
wat zich presenteert.
Zaken worden open bezien en onderzocht.


Een Martialoog begeleidt cliënten dan ook vanuit een open en spontane houding.

Zo ontvangt de cliënt reflectie op zichzelf, om tot in-zichten te komen.